Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah, stran 344.

Za izvrševanje 74., 140. do 142., 145. do 149. ter 204. in 207. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 22., 23., 25. do 27. ter 31. in 32. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah
1. člen
V Pravilniku o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08) se črta drugi odstavek 19. člena.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
2. člen
V 50. členu se v točki 3.b) napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»čoln za javni prevoz do 12 potnikov:«.
3. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na predpise o usposobljenosti za upravljanje s čolni sme upravljati na morju:
1. javni čoln oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
2. čoln za gospodarski namen dolžine nad 12 metrov ali čoln za javni prevoz do 12 potnikov, ki pluje v nacionalni plovbi, oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba, stara najmanj 16 let,
3. čoln za gospodarski namen dolžine nad 12 metrov ali čoln za javni prevoz do 12 potnikov, ki pluje v mednarodni plovbi, oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-197/2009/14
Ljubljana, dne 5. januarja 2010
EVA 2009-2411-0026
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost