Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

99. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja, stran 294.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 46. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 26. seji dne 7. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja (Uradni list RS, št. 27/96, 57/99 in 97/07).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena, ki se po spremembi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev šole in
– 3 predstavniki staršev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 600-1/2006
Mislinja, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost