Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

96. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta, stran 292.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Kočevje na korespondenčni seji dne 8. 1. 2010 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel sklep, da članu Občinskega sveta Občine Kočevje Antonu Piškurju zaradi smrti preneha mandat;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov DeSUS;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE Vinko Zajec, roj. 18. 6. 1937, Pri Unionu 5, 1330 Kočevje;
– da je kandidat dne 5. 1. 2010 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje.
Št. 040-1/06-112
Kočevje, dne 8. januarja 2010
Predsednik OVK
Roman Poklač l.r.

AAA Zlata odličnost