Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

95. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta, stran 291.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Kočevje na korespondenčni seji dne 8. 1. 2010 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je Zdenko Šulman dne 29. 12. 2009 pisno sporočil, da odstopa s funkcije člana Občinskega svet Občine Kočevje, o čemer je župan obvestil občinski svet in občinsko volilno komisijo;
– da skladno z določbo tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) članu občinskega sveta, ki odstopi, mandat preneha z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Glede na navedeno je Zdenku Šulmanu mandat prenehal 29. 12. 2009;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov LDS – LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE Egidij Šinkovec, roj. 21. 9. 1956, Trata IX/9, 1330 Kočevje;
– da je kandidat dne 8. 1. 2010 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje.
Št. 040-1/06-112
Kočevje, dne 8. januarja 2010
Predsednik OVK
Roman Poklač l.r.

AAA Zlata odličnost