Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

94. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi, stran 291.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) župan Občine Grosuplje objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03, 87/04 in 136/04) (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana)
ter
Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje za PPC I/1 – I/9, (Uradni list RS, št. 118/05, 75/06, 5/07, 34/07, 115/07, 90/08, 94/08) (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve PUP-a).
1. Navedba vseh zemljiških parcel, katerih namenska raba se spreminja
Območje Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a se nanaša na naselje Grosuplje – območje med Adamičevo cesto in železnico, opredeljeno trenutno kot drugo območje kmetijskih zemljišč, parc. št. 401/2, 403/5, 403/8, 401/3, 402/1 ter 1227/1, 1228/1, 1228/2, 1229, 1231/1 in 1232, vse k.o. Grosuplje naselje, ter morebitna z njimi neposredno povezana zemljišča potrebna za funkcioniranje območja.
2. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a bo potekala v času od 22. januarja do vključno 23. februarja 2010, v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v pritličju, v času uradnih ur.
3. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a bo potekala v četrtek, 28. januarja 2010, ob 16. uri, v dvorani Družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.
4. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k Spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega plana ter Spremembam in dopolnitvam PUP-a lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom Spremembe in dopolnitve plana in PUP-a (Brvace) ali v knjigo pripomb v času javne razgrnitve.
Št. 35000-0151/2001
Grosuplje, dne 12. januarja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost