Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

92. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2010, stran 290.

Na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, je skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič na 9. redni seji dne 18. 11. 2009 sprejela
S K L E P
o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2010
I.
Članarino OOZ Ljubljana Vič plačujejo člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu: OOZ Ljubljana Vič) za storitve in naloge, ki jih OOZ Ljubljana Vič opravlja skladno z drugim odstavkom 33.a člena Statuta.
II.
Članarina OOZ Ljubljana Vič za leto 2010 znaša 8,00 EUR mesečno.
III.
Skladno s 33.a členom statuta OOZ Ljubljana Vič nastopi obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič z dnem, ko član postane ali je zavezanec za plačilo članarine po Obrtnem zakonu. V primeru, ko obveznost plačila članarine nastane tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma če članstvo v OOZ Ljubljana Vič preneha tekom meseca, preneha obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič zadnjega dne v mesecu, v katerem je članstvo prenehalo.
IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
V.
Članarina se za vsakega člana posebej določi z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič skladno z določbami Statuta OOZ Ljubljana Vič.
Članarina se na podlagi odmerne odločbe plačuje OOZ Ljubljana Vič na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino izterjuje Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, skladno s Statutom OOZ Ljubljana Vič.
VI.
Ta sklep stopi v veljavo s 1. 1. 2010 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter se skladno s Statutom OOZ Ljubljana Vič posreduje zavezancem za plačilo članarine OOZ Ljubljana Vič.
Franc Leskovec l.r.
Predsednik Skupščine OOZ Ljubljana Vič

AAA Zlata odličnost