Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

91. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani, stran 289.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 22. 12. 2009 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na korespondenčni seji, ki je trajala od 23. 12. 2009 do 30. 12. 2009 sprejela
S P R E M E M B O S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 z nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in popravki) se spremeni 39. člen, tako da se po novem glasi:
»39. člen
Univerza ima štiri prorektorje za področje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela.
Prorektorje imenuje rektor izmed kandidatov, ki jih na predlog članic potrdi senat univerze, in jim tudi določi področje dela.
Prorektor je lahko redni profesor, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze.«.
2. člen
Črtajo se 39.a, 39.b in 39.c člen Statuta Univerze v Ljubljani.
PREHODNA DOLOČBA
3. člen
Spremembe začnejo veljati z dnem, ko jih sprejmeta Senat Univerze v Ljubljani in Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
Št. 209-02/09
Ljubljana, dne 22. decembra 2009 in 30. decembra 2009
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
 
Rektor
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.

AAA Zlata odličnost