Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

90. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide, stran 289.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) in 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06 in 21/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide (Uradni list RS, št. 35/96, 8/01, 53/02 in 52/05) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Člani sveta imajo pravico do sejnine in povračila potnih stroškov v skladu z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09). Do 31. decembra 2010 znaša sejnina 40,00 eurov.
Članom Sveta, ki so zaposleni v državnem organu, sejnina ne pripada.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00405-2/2009/8
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2611-0039
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost