Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

SV 894/09 Ob-8440/09 , Stran 3284
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 894/09 z dne 24. 12. 2009, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 19, v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta 1. maja 26A, 4270 Jesenice, stoječa na parc. št. 802/5, 804/15 in 804/9, k.o. Jesenice, last zastaviteljev Julija Škrbića, Jesenice, Cesta 1. maja 26 A in Tanje Gavrić, Jesenice, Cesta maršala Tita 53B, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 12. 2009 ter nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 1, v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta 1. maja 26A, 4270 Jesenice, stoječa na parc. št. 802/5, 804/15 in 804/9 k.o. Jesenice, last zastaviteljice Gordane Škrbić, Jesenice, Cesta 1. maja 26A do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka: 2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve v višini 83.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost