Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

SV 588/09 Ob-8426/09 , Stran 3284
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Eve Simone Tomšič iz Ljubljane, opr. št. SV – 588/09 z dne 23. 12. 2009, je bilo stanovanje št. 107, v izmeri 90,15 m2, v XIV. nadstropju, Vojkova cesta 87, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 975/2, v stanovanjski stavbi z ident. oznako 1565.ES, vse k.o. Stožice, last zastavitelja Janeza Gunčarja, EMŠO: 1005985500253, Mlaška cesta 105, 4000 Kranj, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 10. 2008, sklenjene s prodajalcem Adamom Lauksem, zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 520.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo dne 18. 1. 2035.

AAA Zlata odličnost