Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

SV 1203/2009 Ob-8423/09 , Stran 3284
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 1203/2009 z dne 23. 12. 2009, je trisobno stanovanje s kabinetom št. 10, v izmeri 91,10 m2, v petem nadstropju stanovanjskega objekta, na naslovu Ulica Vita Kraigherja 018, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 1764/1, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1687, katastrska občina Maribor-Grad, ki je last Marčič Aleša, EMŠO 2001973500043, Kovaška ulica 054, Orehova vas, do celote, na podlagi originalne overjene pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z dne 6. 12. 2009 z aneksom z dne 15. 12. 2009, sklenjene med prodajalcem Osmanaj Zeko in zastavnim dolžnikom kot kupcem in originalne overjene prodajne pogodbe z dne 12. 10. 1999, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo kot prodajalko in Osmanaj Zekom kot kupcem, zastavljeno v korist Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 102.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost