Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

SV 808/09 Ob-8420/09 , Stran 3284
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 808/09, opr.št. DK 20/07 z dne 22. 12. 2009, je bila nepremičnina-poslovni prostor v skupni izmeri 70 m2, ki se nahaja v stavbi, na naslovu Gimnazijska cesta 22a, Trbovlje, stoječi na parc. št. 268/41, k.o. Trbovlje, vl.št. 1021, last zastavitelja Bravec Zorana, EMŠO 2810963500113, stan. Vreskovo 100, Trbovlje do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 478-128/2006 0300 31 z dne 2. 10. 2006, sklenjene z Občino Trbovlje, kot prodajalko in Bravec Zoranom, EMŠO 2810963500113, stan. Vreskovo 100, Trbovlje, kot kupcem, zastavljena v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.600,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost