Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

SV 1109/2009 Ob-8211/09 , Stran 3197
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 9. 12. 2009, opr. št. SV 1109/2009, je bilo dvosobno stanovanje z identifikacijsko številko 40.E v osmi etaži in pripadajočimi pomožnimi prostori v prvi etaži, v skupni izmeri 67,79 m2, ki se nahaja v stavbi, na naslovu Gogalova ulica 4, Kranj, stoječi na parc. št. 181/1 k.o. Huje, last zastaviteljev Simona Bernarda in Šefike Berbard, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 11. 2009, sklenjene med Marijo Sajovic kot prodajalko in Šefiko Berbard in Simonom Bernardom kot kupcema, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR s pripadki, s fiksno 6,40%-no letno obrestno mero, z zapadlostjo zadnje od anuitet najkasneje dne 18. 12. 2029, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Hipotekarne kreditne pogodbe številka 960379-003.

AAA Zlata odličnost