Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

SV 849/09 Ob-8209/09 , Stran 3197
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 849/09 z dne 8. 12. 2009, je bilo stanovanje št. 31, ki se nahaja v 6. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita 63, Jesenice, z ident. št. stavbe 462, Jesenice, stoječi na parc. št. 480 k.o. Jesenice, v izmeri 46,27 m2, last zastavitelja Franja Ravnika, Hrušica 19, Hrušica, na podlagi prodajne pogodbe 203-31/10052-2002 z dne 24. 1. 2002, zastavljeno v korist upnice Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, matična številka: 5448557000, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost