Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

SV 972/2009 Ob-7682/09 , Stran 2943
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 16. 11. 2009, opr. št. SV 972/2009, je bilo stanovanje v skupni izmeri 76.59 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem objektu, na naslovu Zasavska cesta 40, Kranj, z identifikacijsko št. objekta 225, stoječega na zemljišču parc. št. 471/4, k.o. Drulovka, vl. št. 382, ki obsega kuhinjo, tri sobe, kopalnico in shrambo, last zastavitelja na podlagi Kupoprodajne pogodbo o prodaji stanovanja št. 904/135-93 z dne 11. 10. 1993, sklenjeno med družbo Merkur, trgovina in storitve, d.d., Kranj, Koroška cesta 1, kot prodajalko, in Paškom Curanović, Zasavska cesta 40, Kranj, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavne upnice Banka Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki, z obrestmi po obrestni meri v višini seštevka veljavnega 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3.200% ter z zapadlostjo zadnje od anuitet najkasneje dne 1. 12. 2027.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti