Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 7300005649-1 Ob-7603/09 , Stran 2927
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,8 m2, za izklicno ceno 55.600,00 €. 2. Poslovni prostor in dve stanovanji, Polzela 9, poslovni prostor v izmeri 90,65 m2 in stanovanji v izmeri 51,14 m2 in 88,67 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, vse skupaj za izklicno ceno 137.000,00 €. Stanovanji sta zasedeni, z najemniki sta sklenjeni pogodbi, tako da kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prehodom lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni položaj najemodajalca. Najemni pogodbi sta sklenjeni za nedoločen čas za neprofitno najemnino. 3. Poslovni prostor Buče, Vrenska gorca 5, v izmeri 27,28 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 20.000,00 €. Poslovni prostori so zasedeni, kupec se zaveže s prodajalcem skleniti najemno pogodbo po krajevno običajni najemnini za koriščenje prostorov za dobo približno enega leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe in prehoda lastninske pravice na kupca. 4. Poslovni prostori Šmartno ob Paki 80, v izmeri 83,47 m2, za izklicno celo 95.000,00 €. 5. Poslovni prostori Hajdina, Zgornja Hajdina 39, v izmeri 31,00 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 17.199,00 €. 6. Poslovni prostori Krmelj 52, v izmeri 38,50 m2, za izklicno ceno 18.722,00 €. 7. Poslovni prostori Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 8, v izmeri 75,16 m2, za izklicno ceno 60.000,00 €. 8. Poslovni prostori Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 31, v izmeri 37,10 m2, za izklicno ceno 34.000,00 €. Pravila javne dražbe: – javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v ponedeljek 14. 12. 2009, ob 12. uri; – javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 €, če izklicna cena ne presega 20.000,00 €, oziroma 500,00 € v primeru, ko izklicna cena presega vrednost 20.000,00 €; – dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. štev: 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine; – izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti; – kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek; – na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument; – na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno; – ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe; – uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – za nepremičnine pod zaporedno številko 2, 3, 4 na tel. 03/424-36-20, Gabriela Svete, – za nepremičnino pod zaporedno številko 1 na tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek, – za nepremičnino pod zaporedno številko 5 na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc, – za nepremičnino pod zaporedno številko 6 in 7 na tel. 07/371-86-02, Antonija Šuln, – za nepremičnino pod zaporedno številko 8 na tel. 04/262-47-20, Nataša Žnidaršič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti