Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 478-274/2009-1 Ob-7705/09 , Stran 2921
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: A) Stanovanja 1. Enosobno stanovanje (prazno), št. 2, v PR., v izmeri 35,46 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Rožna ulica 5, Mokronog, stoječe na parc. št. 42/12 zkv 1276, k.o. Mokronog, ident. št. 1412/1254/1, letnik 1978, (tablica Mors 20476). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 13. do 14. ure, – 2. 12. 2009, od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 28.500,00 EUR eurov. 2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2, v 2. in 1. etaži, v izmeri 76,84 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Vošnjakova ul. 8, Slovenska Bistrica, podvložek 2971/2, 2.E, k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik 1958, (tablica Mors 26990). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 12.45 do 13.45, – 2. 12. 2009, od 12.45 do 13.45. b) Izklicna cena: 53.295,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2, v 2. in 1. etaži, v izmeri 62,25 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Slovenska ul. 2, Slovenska Bistrica, podvložek 894, 2.E, k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik 1964, (tablica Mors 26997). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 11.45 do 12.45, – 2. 12. 2009, od 11.45 do 12.45. b) Izklicna cena: 36.385,00 EUR. 4. Trisobno stanovanje (prazno), št. 17, v IV. nad., v izmeri 73,24 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, iden. št. 1300/579/- (tablica Mors 27378). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 13. do 14. ure, – 2. 12. 2009, od 11. do 12. ure. b) Izklicna cena: 53.010,00 EUR. 5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11, v II. nad., v izmeri 63,43 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525/926/0 (tablica Mors 25030). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 9. do 10. ure, – 2. 12. 2009, od 12.45 do 13.45. b) Izklicna cena: 52.820,00 EUR. 6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad., v izmeri 75,12 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 9, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/14, k.o. Petelinje, letnik 1952, ident. št. 2501/641/0 (tablica Mors 25789). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 12.15 do 13.15, – 2. 12. 2009, od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 60.325,00 EUR. 7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v II. nad., v izmeri 75,79 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje, id št. 2501/648/ letnik 1952, (tablica Mors 25795). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 12.15 do 13.15, – 2. 12. 2009, od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 51.680,00 EUR. 8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1, v PR, v izmeri 67,70 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje, ident. št. 2501/648/, letnik 1952, (tablica Mors 25790). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 12.15 do 13.15, – 2. 12. 2009, od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 55.195,00 EUR. 9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17, v III. nad., v izmeri 54,57 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica Mors 28071). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 11. do 12. ure, – 2. 12. 2009, od 10.45 do 11.45. b) Izklicna cena: 44.080,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje s kabinetom (prazno), z ident. št. 11.E (cela id. št. 2392/966/11), št. 10, v II. nad., v izmeri 56,19 m2 in ident. št. 24.E, klet št. K 10, (cela id. št. 2392/966/24), v stanovanjski stavbi na naslovu Bevkova 1, Ajdovščina, ležeči na parc. št. 1275/29, podvložek 1607/12, k.o. Ajdovščina (2392), letnik 1978, (tablica Mors 20899). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 13.45 do 14.45, – 2. 12. 2009, od 13.45 do 14.45. b) Izklicna cena: 76.285,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3, v I. nad., v izmeri 74,85 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 874, zkv 454, k.o. Ajdovščina (2392) letnik 1960, (tablica Mors 25261). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 11.15 do 12.15, – 2. 12. 2009, od 11.15 do 12.15. b) Izklicna cena: 59.185,00 EUR. 12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad., v izmeri 74,89 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 874, zkv 454, k.o. Ajdovščina (2392), letnik 1960, (tablica Mors 25262). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 11.15 do 12.15, – 2. 12. 2009, od 11.15 do 12.15. b) Izklicna cena: 59.185,00 EUR. 13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10, v II. nad., v izmeri 56,91 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1328/1, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/ letnik 1971, (tablica Mors 25212). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 9. do 10. ure, – 2. 12. 2009, od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR. 14. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v I. nad., v izmeri 57,23 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1328/1, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/ letnik 1971, (tablica Mors 25226). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 9. do 10. ure, – 2. 12. 2009, od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR. 15. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v II. nad., v izmeri 85,19 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi na naslovu Na Livadi 3, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1083, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/452/ letnik 1955, (tablica Mors 25282). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 12.30 do 13.30, – 2. 12. 2009, od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 67.260,00 EUR. 16. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad., v izmeri 81,63 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi na naslovu na Livadi 4, ležeče na parc. št. 1084, zkv 1899 k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/453/ letnik 1955, (tablica Mors 25285). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 12.30 do 13.30, – 2. 12. 2009, od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 64.410,00 EUR. 17. Enosobno stanovanje (prazno), št. 3, v I. nad., v izmeri 39,45 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi, na naslovu Idrijska cesta 3, ležeče na parc. št. 1085, zkv 454 k.o. Ajdovščina id. št. 2392/ 307/ letnik 1947, (tablica Mors 25247). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009, od 9. do 10. ure, – 2. 12. 2009, od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 38.000,00 EUR. 18. Enosobno stanovanje (prazno), z ident. št. 3.E, št. S 3, v I. nad., v izmeri 47,27 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta 18. aprila 5, Vipava, ležeče na parc. št. 1713/74, 1713/73, 1713/72, podvložek 2235/3, k.o. Vipava (2401), letnik 1978, (tablica Mors 20727). a) Ogled stanovanja: – 1. 12. 2009 od 10.15 do 11.15, – 2. 12. 2009 od 10.15 do 11.15. b) Izklicna cena: 44.935,00 EUR. B) Objekti: 1. »Poslovno trgovski center Ideal v Ribnici oziroma nekdanji Dom JLA v Ribnici«, objekta (ID 984, št. dela stavbe 1), s pripadajočo parc. št. 7/2, dvorišče v izmeri 376 m2, objekta (ID 87, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 9/2, posl. st. v izmeri 1.528 m2, objekta (ID 993, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 12/2, funk. objekt v izmeri 13 m2, objekta (ID 1311, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 12/1, dvorišče v izmeri 1.858 m2, parc. št. 12/3, dvorišče v izmeri 38 m2, objekt (ID 961, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 7/4, igrišče v izmeri 1.967 m2, k.o. Ribnica (1625), vse ZKV 1798. (Občina je pooblastila Ministrstvo za obrambo, da izvaja prodajo nepremičnin v celoti, kontaktna oseba za ogled je Zalka Gorše, tel. 01/837-20-28, za predhodno najavo ogleda) a) Izklicna cena: 1.246.000 eurov. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Ribnica, št. 3501-0400/2009, z dne 1. 9. 2009 izhaja, da so navedena zemljišča – centralne funkcije v naselju in se nahajajo na območju javne infrastrukture R7/CI, da parc. št. 12/2 in 12/3 ležita v območju evidentirane kulturne dediščine in da parc. št. 7/4 leži v varnostnem pasu državne ceste. Kupec se z nakupom navedenih nepremičnin zaveže, da bo dopustil dostop oziroma neovirano uporabo delov parc. št. 12/1 in 12/3 v korist gospodujočih zemljišč, parc. št. 2/15, 2/17, 2/14, 2/16, 2/13, 2/10, 2/9, 2/8, 2/6 in 2/5 za vse v širini 4 m od meje z navedenimi parcelami. Stvarna služnost v korist gospodujočih zemljišč bo ustanovljena s samo prodajno pogodbo. IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 23. 11. 2009 do 9. 12. 2009, med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 400,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 500,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-60000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-60000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 9. 12. 2009, do 12. ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 10. 12. 2009« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; – osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 10. 12. 2009, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti