Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 330-0018/2009 Ob-7610/09 , Stran 2881
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 73/07) in Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 89/09) objavlja Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, spremembo javnega razpisa za dodelitev sredstev na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za leto 2009. Javni razpis za dodelitev sredstev na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za leto 2009, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 27. 3. 2009 se spremeni tako, da se v 1. točki Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme, v poglavju II. Višina sredstev, znesek »68.100,00 EUR«, ki je zagotovljen v proračunu za leto 2009 nadomesti z zneskom »85.100,00 EUR« in znesek »59.600,00 EUR« na proračunski postavki 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo nadomesti z zneskom »76.600,00 EUR«. Besedilo za dvopičjem v poglavju IV. Rok in način prijave spremeni tako, da se glasi: »razpis je odprt do 30. 11. 2009. V istem poglavju se druga alinea drugega odstavka, ki predpisuje rok za oddajo vloge spremeni tako, da se glasi: »do 30. 11. 2009 za drugo odpiranje vlog.«. V poglavju V. Obravnava vloge se prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Komisija bo prvič odpirala in obravnavala vloge prispele do 15. 8. 2009 in drugič vloge prispele do 30. 11. 2009.«. Vse ostale določbe javnega razpisa ostajajo nespremenjene.

AAA Zlata odličnost