Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

SV 2441/2009 Ob-6751/09 , Stran 2575
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2441/2009 z dne 2. 10. 2009, je bilo trisobno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 95,37 m2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Slomškova 23, ki stoji na parc. št. 2931, parc. št. 2933, parc. št. 2936, parc. št. 2939, parc. št. 2942, parc. št. 2945 in parc. št. 2949, k.o. 1737 Tabor in ima ident. št. stavbe 1737-342, last zastavitelja Jožefa Kečka, Ljubljana, Slomškova ulica 23, na podlagi Prodajne pogodbe št. 0045-361-29/98 z dne 4. 6. 1998, sklenjene s prodajalcem Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična št. 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost