Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

SV 1079/2009 Ob-6686/09 , Stran 2575
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1079/2009 z dne 30. 9. 2009, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje št. 4, v I. nadstropju, v skupni izmeri 72,39 m2, in pripadajočem deležu skupnih delov stavbe v večstanovanjskem objektu, na naslovu Vojašniška ulica 008, 2000 Maribor, stoječi na parceli št. 1992/2, pripisana pri vl. št. 775, k.o. Maribor-grad, katere lastnik je zastavitelj Peter Puhek, stanujoč Maribor, Vinogradniška pot 44, do celote na podlagi sklenjene prodajne pogodbe z dne 22. 9. 2009, sklenjene s prodajalcem Iršič Matjažem, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost