Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

SV 620/09 Ob-6675/09 , Stran 2575
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 620/09, z dne 30. 9. 2009, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 6, v skupni izmeri 30,61 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Delavska ulica 10, stoječe na parc. št. 2292, vpisani pri vl. št. 1208, k.o. Tabor, katere lastnik do celote je Milan Stijepović, Delavska ulica 10, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 2. 1998, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald eGen, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, en. id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Milana Stijepovića, Delavska ulica 10, 2000 Maribor in Sandre Bencek Stijepović, Prušnikova ulica 46, 2000 Maribor, v višini 17.600,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost