Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

SV 346/09 Ob-6674/09 , Stran 2575
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz Novega mesta, opr. št. SV-346/09 z dne 1. 10. 2009, je 2,5-sobno stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjskega bloka na Jakčevi ulici 3, v Novem mestu, v izmeri 74,60 m2, ki stoji na parc. št. 175 k.o. Kandija, last zastavitelja Hypo Leasing d.o.o., do celote, in sicer na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 8. 2002, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR, obrestna mera za kredit znaša 6-mesečni Euribor + 5,00% letno, spremenljiva, s končno zapadlostjo 10. 9. 2016.

AAA Zlata odličnost