Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Ob-6753/09 , Stran 2569
Likvidacijski upravitelj družbe Labod REP proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil s 412. člena ZGD-1, objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Labod REP proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o., Seidlova cesta 35, 8000 Novo mesto, je dne 7. 9. 2009, sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Vinko Krizmanič. 3. Okrožno sodišče v Novem mestu je s sklepom opr. št.: Srg 2009/25004 z dne 11. 9. 2009, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Labod REP proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Labod REP proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Labod REP proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o. – v likvidaciji, Seidlova cesta 35, 8000 Novo mesto, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Labod REP proizvodnja oblačil in inženiring d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost