Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Ob-6696/09 , Stran 2562
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo: I. V imenik odvetnikov se vpišejo: Jure Šega, z dnem 1. 9. 2009. Pisarna: Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje (zaposlen pri odvetnici Mateji Končan Verstovšek). Dunja Krajnc, z dnem 1. 9. 2009. Pisarna: Mlinska 28, 2000 Maribor (zaposlena pri odvetniku Nikolaju Grgureviču). Mateja Fridl, z dnem 9. 9. 2009. Pisarna: Razlagova 11, 2000 Maribor (zaposlena pri odvetniku Dušanu Mohorku). Alenka Majerič, z dnem 1. 9. 2009. Pisarna: Pristaniška 43 a, 6000 Koper (zaposlena v Odvetniški pisarni Matoz o.p., d.o.o.). Anica Črešnik, z dnem 21. 9. 2009. Pisarna: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Jerneja Rošer, z dnem 1. 9. 2009. Pisarna: Gubčeva 1, 2380 Slovenj Gradec (zaposlena pri odvetniku Miranu Ocepku). Dr. Marko Bošnjak, z dnem 17. 9. 2009. Pisarna: Taborska 13, 1290 Grosuplje (zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o.). Lina Fratnik, z dnem 30. 9. 2009. Pisarna: Tržaška cesta 216 a, 1000 Ljubljana (zaposlena v Odvetniški družbi Jernejčič – Krapenc, o.p., d.n.o.). Andrej Carotta, z dnem 1. 10. 2009. Pisarna: Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana. Eva Kukovec, z dnem 1. 10. 2009. Pisarna: Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana (zaposlena pri odvetniku Mirjanu Kuhlju). Mag. Tatjana Gregorc, z dnem 1. 10. 2009. Pisarna: Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled. Simon Brence, z dnem 6. 10. 2009. Pisarna: Partizanska cesta 13A, 2000 Maribor. II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Marjan Petrič, z dnem 30. 9. 2009. Prevzemnik njegove odvetniške pisarne je Stojan Zorn, odvetnik iz Nove Gorice, Tolminskih puntarjev 4. Mag. Anja Strojin Štampar, z dnem 3. 7. 2009. Prevzemnik njene odvetniške pisarne je Aljoša Štampar Strojin iz Odvetniške družbe Štampar Strojin in partner, o.p. – d.n.o., odvetnik iz Ljubljane, Dunajska cesta 56. Andrej Stanovnik, z dnem 30. 9. 2009. Prevzemnik njegove pisarne je Aleš Maček iz Odvetniške družbe Maček & Maček d.n.o. o.p., Celje, Prešernova ulica 27. III. Preselitve Franci Šošterič, odvetnik iz Maribora, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ulica Heroja Šlandra 17, 2000 Maribor, tel. 02/250-23-62, faks 02/250-23-72. Anica Hiti, odvetnica iz Sežane, z dnem 3. 9. 2009 preseli sedež pisarne na novi naslov: Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, tel. 05/731-18-60, faks 05/731-18-61. Aleš Kovač, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 10. 2009 preseli sedež pisarne na novi naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/434-12-30, faks 01/434-12-79. Mirko Modic, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 10. 2009 preseli sedež pisarne na novi naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/434-12-34, faks 01/434-12-79. Ivan Merčnik, odvetnik iz Murske Sobote, z dnem 1. 10. 2009 preseli sedež pisarne na novi naslov: Ulica Arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota, tel. 02/531-16-78, faks 02/530-06-79. IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe Obveščamo vas, da z dnem 14. 9. 2009 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Mitje Severja iz Radovljice, Gorenjska cesta 1, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Sever d.o.o., Gorenjska cesta 1, Radovljica. Odvetnika Mitjo Severja od 15. 9. 2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Sever d.o.o., Gorenjska cesta 1, Radovljica. Obveščamo vas, da z dnem 4. 9. 2009 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Vladimirja Bilića iz Ljubljane, Slovenska cesta 54, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana. Odvetnika Vladimirja Bilića od 5. 9. 2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Vladimir Bilić, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2009 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Gorazda Gabriča iz Sežane, Partizanska cesta 66, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Gabrič, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 66, 6210 Sežana. Odvetnika Gorazda Gabriča od 1. 10. 2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Gabrič, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 66, 6210 Sežana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Blaž Strojan, o.p. d.o.o., Dunajska cesta 41, 1000 Ljubljana spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (tel. 59-22-3000, faks 59-22-3001). Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Hočevar-Mokorel Odvetniška družba, o.p., Nazorjeva ulica 1, Kranj spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Hočevar-Mokorel o.p. – d.o.o., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Toš, d.o.o., Beethovnova 12 spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Toš o.p., d.o.o., Ljubljana, Beethovnova 12. V. Sprememba statusa Obveščamo vas, da je odvetnici Špelci Sever Mlinarič, roj. 14. 2. 1980 v Kranju, vpisani v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije 8. 7. 2009, 10. 9. 2009 preneha delovno razmerje pri odvetniku Mitji Severju v Radovljici. Odvetnica Špelca Sever Mlinarič je z dnem 11. 9. 2009 zaposlena v Odvetniški pisarni Sever d.o.o., Gorenjska cesta 1, 4240 Radovljica, tel. 04/531-24-22, faks 04/530-16-50. Obveščamo vas, da odvetnica Anica Posega Čeč, roj. 10. 6. 1970 v Postojni z dnem 31. 8. 2009 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Gorazdu Gabriču in se z dnem 1. 9. 2009 zaposli v Odvetniški družbi Gabrič, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 66, 6210 Sežana. Obveščamo vas, da odvetnik David Miran Kenda iz Ljubljane z dnem 30. 9. 2009 izstopi iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & partnerji o.p., d.n.o., Ljubljana, Nazorjeva 2 in ga bomo s tem dnem prenehali voditi kot odvetnika – družbenika. Odvetnik David Miran Kenda z dnem 1. 10. 2009 prične s samostojnim odvetništvom na naslovu: Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da z dnem 31. 7. 2009 preneha samostojno odvetništvo odvetnicam Mateji Galič, Petri Plevnik in Meliti Trop in jih od 1. 8. 2009 dalje vodimo kot odvetnice družbenice Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana, zaposlene v tej odvetniški družbi. Obveščamo vas, da je odvetnik Andrej Kavčič, Barjanska cesta 3, Ljubljana, rojen 2. 8. 1977 v Ljubljani, z dnem 1. 8. 2009 zaposlen v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana in ga s tem dnem vodimo kot odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi. Obveščamo vas, da odvetnik mag. Bogomir Horvat iz Kopra z dnem 15. 9. 2009 preneha opravljati odvetniški poklic v Odvetniški družbi Matoz, o.p., d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 43A. Odvetnik mag. Bogomir Horvat z dnem 16. 9. 2009 prične s samostojnim odvetništvom na naslovu: Prešernov trg 3A, 6000 Koper, tel. 05/916-24-00, GSM: 051/642-235. VI. Drugo Odvetnik Andrej Pipuš iz Maribora, Ulica talcev 15, znova opravlja odvetniški poklic na naslovu: Ulica talcev 15, 2000 Maribor, tel./faks 02/251-11-20. VII. Sprememba priimka Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, številka: 211-1651/2009-8 (1313110) z dne 24. 8. 2009 spremeni priimek odvetnice Mojce Pogačar Štrubelj iz Ljubljane, Kotnikova 5, v: Pogačar.

AAA Zlata odličnost