Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 161107-09-0616 Ob-6770/09 , Stran 2561
Objavi se poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Evropskega računskega sodišča. Kandidat za člana Evropskega računskega sodišča mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije, – da ima najmanj univerzitetno izobrazbo, – da je bil zaposlen ali je zaposlen v zunanjem revizijskem organu ali, da je usposobljen za opravljanje funkcije člana Evropskega računskega sodišča, – da je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti Evropskega računskega sodišča, – da obvlada vsaj en delovni jezik EU (angleški, francoski, nemški) ter – da je nedvomno neodvisen, kot določa 247. člen Pogodbe o Evropski skupnosti. Usposobljenost za opravljene funkcije člana Evropskega računskega sodišča ter strokovnost na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti Evropskega računskega sodišča, se izkaže s pisnimi priporočili, potrdili o izobraževanju za področje revidiranja, dokazili o delovnih izkušnjah na področju revidiranja ali podobnim. Znanje delovnega jezika EU kandidat izkaže tako, da oceni svoje znanje v splošni samoocenjevalni lestvici in priloži dokazila. Kandidat svojo nedvomno neodvisnost potrdi s pisno izjavo, ki jo priloži prijavi. Kandidat priloži prijavi poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjih odstavkov tudi: – življenjepis in – pisno izjavo, da je pripravljen sprejeti kandidaturo. Predloge za možnega kandidata za člana Evropskega računskega sodišča je treba poslati v 21 dneh po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana. V besedilu poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost