Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 03/2009 Ob-6759/09 , Stran 2558
Svet Izobraževalno razvojnega zavoda Univerzum Minerva na podlagi 18., 23. in 25. člena Statuta Izobraževalno razvojnega zavoda Univerzum Minerva – UMi z dne 30. septembra 2005 izdaja 2. oktobra 2009 razpis za imenovanje direktorja Izobraževalno razvojnega zavoda Univerzum Minerva. 1. Izdajatelj razpisa: Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva, Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor. 2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja Izobraževalno razvojnega zavoda Univerzum Minerva za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: kandidati morajo imeti dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe in imeti vodstvene in organizacijske sposobnosti. 4. Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS. 5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke (ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki) in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem; pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge bo Svet zavoda zavrgel in jih vrnil pošiljateljem. 6. Rok za prijavo: prijavo je potrebno vložiti v 8 dneh od objave. 7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva, Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za direktorja«. 8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob delavnikih v tajništvu Izobraževalno razvojnega zavoda Univerzum Minerva (med 10. in 12. uro) na Gosposvetski cesti 84, 2000 Maribor. 9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dneh po zaključku razpisa.

AAA Zlata odličnost