Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Ob-6712/09 , Stran 2558
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) ter sklepa 1. seje Sveta zavoda OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, Svet zavoda OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, Cesta 4. julija 33, 8270 Krško, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 11. 2009. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost). Prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, Cesta 4. Julija 33, 8270 Krško, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost