Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 58/2009 Ob-6677/09 , Stran 2556
Svet zavoda Osnovna šola Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec, na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na seji dne 28. 9. 2009, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja- ZOFI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 in 58/09). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let. Predviden začetke dela je 17. 1. 2010. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevnih pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljete v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec, s pripisom Za razpis ravnatelja/-ice – Ne odpiraj. Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost