Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 354-59/2009-5 Ob-6747/09 , Stran 2527
Naročnik Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, je v Uradnem listu RS, št. 77/09 z dne 2. 10. 2009, pod objavo št. Ob-6506/09, objavil javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin. V objavi se spremeni drugi odstavek 1. točke, ki se glasi: Naročnik/koncedent: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, faks 05/731-01-23, davčna številka: SI66378443, matična številka: 5884047000, podračun pri BS: 01311-0100005909, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodil podajo enotno prijavo za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb: a) zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in b) urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v Občini Sežana (v nadaljevanju: koncesija oziroma predmet koncesije). Zgoraj navedeni popravki postanejo del razpisne dokumentacije za ta javni razpis. Druge točke objave ostanejo nespremenjene.

AAA Zlata odličnost