Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

SV 884/09 Ob-6560/09 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju terjatve, opr. št. SV 884/09 z dne 25. 9. 2009, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju v stanovanjski hiši na naslovu Puhova 6, Ljubljana (prej Ulica 29. Hercegovske divizije 6, Ljubljana), v izmeri 75,72 m2, ki se nahaja na parc. št. 402/1 k.o. Brinje I (1736), pridobljeno na podlagi Sklepa o dedovanju, opr. št. I D 941/92, last zastaviteljev Koviljka Mršič in Đevad Pašić, oba Puhova ulica 6, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Ajdovščina 4, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.000,00 EUR s pp.