Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

SV 594/09 Ob-6489/09 , Stran 2506
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 594/09 z dne 23. 9. 2009, je bila nepremičnina – stanovanje št. 3 v izmeri 120,22 m2, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Smetanova ulica 47, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št. 1695, k.o. Koroška vrata, katero je dolžnica in zastaviteljica Ogorevc Bojana, EMŠO 1412966505184, Smetanova ulica 047, 2000 Maribor, pridobila na podlagi darilne pogodbe z dne 14. 12. 1992 in posadne listine k navedeni pogodbi z dne 21. 9. 2009, ki je bila sklenjena z darovalcem Valenčak Walterjem, zastavljena v korist banke – upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje, Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, matična številka 5026121000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do dolžnice Ogorevc Bojane, v višini 35.000,00 EUR s pripadki in referenčno obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka Euribor 6 M, povečana za fiksni pribitek v višini 2,05% letno, pri čemer je fiksni pribitek ves čas trajanja kreditnega razmerja fiksen; z vračilom glavnice kredita v 120 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnjega dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 30. 9. 2019 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 21. člena pogodbe o stanovanjskem kreditu št. 814-68146960002771.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti