Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

SV 2331/09 Ob-6488/09 , Stran 2506
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-2331/09 DK-144/09 z dne 17. 9. 2009, je bila nepremičnina – dvoinpolsobno stanovanje št. 16 v skupni izmeri 76,51 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Osenjakova ulica 8 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1591 in parc. št. 1595 vpisani v k.o. Slape, in je na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4. 1993, številka 1428/02-žp sklenjene med Hegler Igorjem rojenim 11. 8. 1964, stanujočim Osenjakova ulica 8, Ljubljana, kot kupcem in RS, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika Ivankovič Filipa, rojenega 28. 11. 1964, stanujočega Beblerjev trg 14, Ljubljana, EMŠO 2811964500237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.200,00 EUR s pripadki, napram dolžniku Hegler Igorju, stanujočem Osenjakova ulica 8, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti