Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Ob-6600/09 , Stran 2489
Svet Doma starejših občanov Tezno, Panonska ul. 42, Maribor, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 23. 10. 2009 razpisuje delovno mesto direktorja Doma starejših občanov Tezno (m/ž). Za direktorja Doma starejših občanov Tezno je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje po 56., 57. in 69. členu ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 popr.): – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Poleg zgoraj zahtevanih pogojev morajo kandidati – priložiti življenjepis s poudarkom na opisu strokovne kariere, – predložiti vizijo razvoja Doma za mandatno obdobje, – predložiti potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona o upravnem postopku. Svet si pridržuje pravico, da kandidate povabi na razgovor. Mandat direktorja traja pet let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, delovne knjižice, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz ZUP, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda) naj kandidati skupaj z vizijo razvoja Doma in življenjepisom pošljejo na naslov: Dom starejših občanov Tezno, Panonska 41, 2000 Maribor – z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja/ico« v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku po končanem izbirnem postopku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti