Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 77/09 Ob-6551/09 , Stran 2485
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. poslovni prostor št. A1, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri 32,67 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 28. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/1, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 37.600,00 €. 2.2. poslovni prostor št. A2, ulični na Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 29. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 40.200,00 €. 2.3. poslovni prostor št. A3, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri 41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 47.700,00 €. 2.4. poslovni prostor št. E1, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 93.400,00 €. 2.5. poslovni prostor št. E2, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 48,90 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 130. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/32, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 56.200,00 €. 2.6. poslovni prostor št. E3, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 54.800,00 €. 2.7. stavba na Ključavničarski ulici BŠ in sicer: stavba (stavbišče, v izmeri 125,00 m2), številka stavbe 2121, dvorišče v izmeri 17,00 m2, oboje parcelna št. 1949/1, št. ZK vložka 431, k.o. Maribor-Grad. Stavba ni zasedena. Izklicna cena: 120.950,00 €. 2.8. stavba na Sokolski ulici 19, (stavbišče, v izmeri 266 m2), številka stavbe 573, parcelna številka 1075, št. ZK vložka 2135, k.o. Studenci. Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne stavbe je preko parcele št. 1949/2 (služnost dostopa ni urejena). Izklicna cena: 106.800,00 €. 2.9. poslovni prostor – lokal št. 2 in 2a v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri 28,90 m2, številka stavbe: 601, identifikacijska številka 27. E, parcelna številka 849/1, št. ZK podvložka 190/2, k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 19.400,00 €. 2.10. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7, prostor v izmeri 78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 56.700,00 €. 2.11. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7a, prostor v izmeri 64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 46.600,00 €. 2.12. poslovni prostor v pritličju objekta Focheva ulica 41, prostor v izmeri 31,84 m2, številka stavbe: 2443, parcelna številka 1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 22.800,00 €. 2.13. poslovni prostor v pritličju objekta Focheva ulica 41, prostor v izmeri 49,39 m2, številka stavbe 2443, parcelna številka 1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 35.600,00 €. 2.14. poslovni prostor v pritličju objekta Focheva ulica 41, prostor v izmeri 97,82 m2, številka stavbe 2443, parcelna številka 1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 89.000,00 €. 2.15. poslovni prostor v pritličju objekta Focheva ulica 41, prostor v izmeri 296,18 m2, številka stavbe 2443, parcelna številka 1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 209.800,00 €. 2.16. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 26, prostor v izmeri 119,75 m2, številka stavbe 3005, parcelne številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2, št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 82.600,00 €. 2.17. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 26, prostor v izmeri 74,35 m2, številka stavbe 3005, parcelne številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2, št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 59.200.00 €. 2.18. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 26, prostor v izmeri 132,90 m2, številka stavbe 3005, parcelne številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2, št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 108.300,00 €. 2.19. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 28, prostor v izmeri 277,50 m2, številka stavbe 3005, parcelne številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2, št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 183.600,00 €. 2.20. poslovna prostora v pritličju objekta na Ulici Pariške komune 15, poslovni prostor številka 3. E, v izmeri 51,56 m2 št. ZK podvložka 2690/3 in poslovni prostor številka 4. E, v izmeri 28,64 m2, št. ZK podvložka 2690/4, številka stavbe 1419, parcelna številka 1179, vse k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovna prostora je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 42.800,00 €. 2.21. poslovni prostor št. 7, v pritličju in I. nadstropju, 2. in 3. etaža na Vetrinjski ulici 17, v skupni izmeri 100,48 m2, številka stavbe 1632, parcelna številka 1691, št. ZK podvložka 1832/7, k. o. Maribor.Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 44.000,00 €. 2.22. garaža na Dvorakovi ulici 3, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 34. E, parcelna št. 262, št. stavbe 390, št. ZK podložka 2414/31, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 7.000,00 €. 2.23. garaža na Dvorakovi ulici 3, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 35. E, parcelna št. 261, št. stavbe 390, št. ZK podložka 2414/32, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža ni zasedena. Izklicna cena: 7.000,00 €. 2.24. garaža na Dvorakovi ulici 3, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 36. E, parcelna št. 261, št. stavbe 390, št. ZK podložka 2414/33, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 7.000,00 €. 2.25. garaža na Verstovškovi ulici 4, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 43. E, parcelna št. 261. št. stavbe 390, št. ZK podložka 2414/39, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 7.000,00 €. 2.26. garaža na Verstovškovi ulici 4, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 44. E, parcelna št. 261, št. stavbe 390, št. ZK podložka 2414/40, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 7.000,00 €. 2.27. garaža na Prvomajski ulici 31, v izmeri 16,00 m2, parcelna št. 348/27, št. stavbe 1063, št. ZK vložka 1622, k.o. Tezno. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 5.400,00 €. III. Znesek višanja: znesek višanja za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 21. 10. 2009 ob 10. uri. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 19. 10. 2009 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene in sicer: – za nepremičnine pod zap. št. od 2.1. do vključno 2.6. na transakcijski račun Mestne četrti Koroška vrata Maribor – št. 01270-6450823734-UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št. __«. – za nepremičnine pod zap. št. od 2.7. do vključno 2.27. na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št. 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«. Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina, je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. V kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. – Pri nepremičninah pod zaporedno št. 2.8., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.17., 2.19. in 2.20. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti