Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Ob-6351/09 , Stran 2433
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine 1. Ljubljana, Bratovševa poščad 32; stanovanje št. 2, v podpritličju, površine 45,44 m2 (predprostor, kuhinja, soba, kopalnica, klet, atrij). Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti K+P1+P2+2, ki je bil zgrajen leta 1980. Nepremičnina z oznako 2.E, na naslovu Bratovševa ploščad 32, Ljubljana, je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina pri podvložku št. 1788/3, k.o. Ježica, na ime Telekom Slovenije, d.d. Izhodiščna prodajna cena je 84.640,00 EUR. 2. Ljubljana, Vojkova cesta 30; stanovanje št. 24, v drugem nadstropju, površine 66,05 m2 (predsoba, kuhinja z jedilnico, shramba, dnevna soba, soba, kopalnica in wc, balkon, klet). Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu etažnosti K+P+2, ki je bil zgrajen leta 1953. Nepremičnina z oznako 29.E, na naslovu Vojkova cesta 30, Ljubljana, je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina pri podvložku št. 3908/29, k.o. Bežigrad, na ime Telekom Slovenije, d.d. Izhodiščna prodajna cena je 90.080,00 EUR. 3. Nova Gorica, Gradnikove brigade 15; stanovanje št. 39, v osmem nadstropju, površine 32,80 m2 (soba s kuhinjo, kopalnica z wc-jem, hodnik, klet). Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti K+P+10, ki je bil zgrajen leta 1990. Nepremičnina z oznako 39.E (etažni del) na naslovu Gradnikove brigade 15, Nova Gorica, je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina pri podvložku štev. 2590/43, k.o. Nova Gorica, na ime Telekom Slovenije, d.d. Izhodiščna prodajna cena je 52.400,00,00 EUR. 4. Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7; stanovanje v mansardi, površine 48,70 m2 (soba, dnevna soba, kuhinja, predprostor, kopalnica). Stanovanje se nahaja v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+M, ki je bil zgrajen leta 1930 in je bil obnovljen leta 1990. Nepremičnina je skupaj s tehnološkimi prostori Telekoma vpisana v zemljiški knjigi v deležu (del, ki se prodaja predstavlja delež 15/100 od pripadajočega solastnega deleža Telekom Slovenije, d.d., ki znaša 40/100-tin od celote), s parc. št. 107/3, v zk vložku št. 280, k.o. Lovrenc na Pohorju. Izhodiščna prodajna cena je 20.720,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 13. 10. 2009. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 13. 10. 2009. Vsebina ponudbe Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (natančen naziv in naslov, davčna številka, EMŠO), – navesti podatke nepremičnine, za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne - prodajne cene, – navesti popolne podatke o številki TR računa (naziv banke in št. računa), – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra pri AJPES, – ponudniki morajo v ponudbi obvezno posebej navesti in opisati dejavnost, ki jo nameravajo izvajati v prostorih, ki so predmet prodaje. Drugi pogoji Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu “videno–kupljeno”. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti, v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 30. 11. 2009. Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru. Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu znesek v višini 1.000,00 EUR + DDV kot odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od 9. do 12. ure. Ogledi nepremičnin so možni po predhodnem telefonskem dogovoru: – za nepremičnine pod zap. št. 1. in zap. št. 2. – na tel. 01/234-15-92, Jana; – za nepremičnino pod zap. št. 3 – na tel. 05/333-56-12, Boris; – za nepremičnino pod zap. št. 4. – na tel. 02/333-22-33, Edith ali 02/333-24-30, Marjan.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti