Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Ob-6398/09 , Stran 2428
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08) ter sklepa 4. seje Sveta vrtca Vrtca Vrhovci, Svet vrtca Vrtca Vrhovci razpisuje prosto delovno mesto: ravnatelja/ ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Vrhovci izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 40. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) ter 56. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer: 1. da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt, 2. da izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, 3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, v skladu z zakonom, 4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo, 5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, 6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, 7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 11. da predloži svoj program vodenja Vrtca Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 in 64/01). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Vrhovci, Ljubljana. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Predviden pričetek dela je s 1. 1. 2010. Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet vrtca Vrtca Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja« pošljete popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti