Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 81/09 Ob-6370/09 , Stran 2427
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08) ter sklepa 5. seje Sveta šole Gimnazije Kočevje, Svet Gimnazije Kočevje, Ljubljanska c. 12, 1330 Kočevje, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Gimnazije Kočevje izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), in sicer: 1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba), 2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v Gimnaziji Kočevje, 3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, 4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo, 5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, 6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, 7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 11. da predloži svoj program vodenja Gimnazije Kočevje. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09). Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Gimnazije Kočevje. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet Gimnazije Kočevje, Ljubljanska c. 12, 1330 Kočevje« z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja« pošljete pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Svet lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev. Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku 4 mesece od objave razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti