Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 110-18/2009 Ob-6355/09 , Stran 2427
Na podlagi 14. in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina (Uradni list RS, št. 23/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 2. in 3. člena Sklepa o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina (Uradni list RS, št. 42/04) župan Občine Črnomelj v imenu ustanoviteljic Občine Črnomelj in Občine Semič objavlja razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina. Za direktorja je po določbah odloka lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje: – aktivno obvlada dva svetovno priznana jezika, – predložiti program dela za mandatno obdobje, – ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela in – izpolnjuje enega od naslednjih spodaj navedenih pogojev glede izobrazbe: a) ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj, b) ima visokošolsko izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj, c) ima višješolsko izobrazbo in najmanj šest let delovnih izkušenj, d) ima srednješolsko izobrazbo in najmanj osem let delovnih izkušenj. Za delovne izkušnje se šteje, da je kandidat delal na področju turizma ali podjetništva ali na drugih vodstvenih delovnih mestih. Kandidat bo imenovan za dobo 5 let. S kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu javnega zavoda. Prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah, življenjepisom in programom dela za mandatno obdobje 2009–2014 ter izjavo o aktivnem znanju dveh svetovno priznanih jezikov pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, z oznako »za razpis direktorja RIC Bela krajina«. Prepoznih in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Direktorja imenujta občinska sveta občin ustanoviteljic. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 8 dni od sprejema sklepa o imenovanju direktorja. V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti