Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

SV 1720/2009 Ob-6228/09 , Stran 2384
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 1720/2009 z dne 7. 9. 2009, sta poslovna prostora št. 2.1.07, v izmeri 37,79 m2, z ident. št. 657/02318/063, in št. 2.1.20, v izmeri 38,29 m2, z ident. št. 657/02318/064, v II. nadstropju Trgovsko poslovnega centra CITY v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 5, ki stojita na parceli številka 1770 in 1771, k.o. Maribor grad, last Gorza Vitomira, stanujočega Maribor, Stantetova ulica 14, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 8. 12. 1998 in prodajne pogodbe številka 135-122/37-98, z dne 23. 2. 1998, zastavljena v korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.500,00 EUR s pripadki.