Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

SV 785/09 Ob-6227/09 , Stran 2384
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 785/09 z dne 8. 9. 2009, je bila na stanovanju, ki ni vpisano v zemljiški knjigi, in sicer v skupni izmeri 54,78 m2, ki se nahaja na naslovu Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 19, in sicer v prvem nadstropju stanovanjske stavbe z identifikacijsko oznako 1644.ES, stoječe na parceli številka 912, katastrska občina Murska Sobota, ki ga je zastavna dolžnica Lainšček Milena, stanujoča Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 19, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 3. 4. 1998, sklenjeni s prodajalcema Balažić Milanom in Balažić Diano, Vaneča 55 c, ustanovljena zastavna pravica za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 28.000,00 EUR s pripadki, zaznamba neposredne izvršljivosti notarskega zapisa ter zaznamba, da je zavarovana terjatev namenjena vpisu v kritni register za izdajo hipotekarnih obveznic (zaznamba kritnega registra), vse v korist upnice UniCredit banke Slovenije d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000.

AAA Zlata odličnost