Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

SV 621/2009 Ob-6211/09 , Stran 2384
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 621/2009 z dne 8. 9. 2009, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje v Brežicah, v stanovanjskem bloku v Kettejevi 1, stanovanje št. 3, v izmeri 51,76 m2 in ki se sestoji iz 2 sob, kopalnice, WC, predsobe, lože in kleti ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št. 371/1 vpisani v vl. št. 858, k.o. Brežice, z identifikacijska številko bloka 352.ES, stanovanje pa številko 3, katerega lastnica je Smrekar Barbara, Krška vas 33C, Krška vas, EMŠO: 2005975506028,v celoti na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 8. 2009, sklenjeno med Bizjak Stijepović Jožico kot prodajalko in Smrekar Barbaro kot kupovalko, le-ta pa je nepremičnino pridobila z notarskim zapisom kupoprodajne pogodbe notarja Andreja Doklerja SV 117/04 sklenjenega med Jarabek Vladimirjem kot prodajalcem, in Bizjak Stijepović Jožico kot kupovalko, le-ta pa je nepremičnino pridobil s prodajno pogodbo z dne 8. 6. 1994, sklenjeno med njim kot kupcem in Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, zastavljena v korist upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 53001104/09, z dne 31. 8. 2009, z amortizacijskim načrtom v višini glavnice 26.000,00 EUR s pripadki.