Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 33/09 Ob-6305/09 , Stran 2369
Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, na podlagi sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, prvi odstavek 6. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, 6. člen in šesti odstavek 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije) ter sklepa sveta zavoda, razpisuje delovno mesto ravnatelja Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višje strokovne šole. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (Uradni list RS, št. 64/01). Za ravnatelja Višje strokovne šole je lahko imenovan, kdor ima naziv predavatelj višje šole in ima najmanj pet let izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno z mnenjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom in vizijo razvoja in dela šole za mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – svet zavoda, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, z oznako: »Prijava za razpis ravnatelja višje strokovne šole«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.