Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 2009-187 Ob-6224/09 , Stran 2369
Svet JZ PGE Krško, Tovarniška ulica 19, Krško, na podlagi Odloka o organiziranju poklicne gasilske enote Krško (Uradni list RS, št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00 in 41/09), 19. in 25. člena Statuta JZ PGE Krško, Pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v JZ PGE Krško ter petega odstavka 13. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05), objavlja razpis za delovno mesto poveljnika – direktorja javnega zavoda PGE Krško. Kandidati za poveljnika-direktorja, ki poleg poslovodnega vodi tudi strokovno delo zavoda morajo poleg pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visokošolsko izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo po 1. bolonjski stopnji (VI/2) in sedem let delovnih izkušenj oziroma mora imeti univerzitetno izobrazbo ali specializacijo ali magisterij stroke po 2. bolonjski stopnji (VII) in pet let delovnih izkušenj, – poznavanje področja dejavnosti zavoda in izkušnje na področju vodenja. Mandat poveljnika-direktorja traja 4 leta. Predstojnik poklicne gasilske enote mora najkasneje v enem letu po nastopu dela opraviti tudi predpisan strokovni izpit. Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje do 2. 10. 2009 na naslov: Svet JZ Poklicne gasilske enote Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško, s pripisom »Ne odpiraj, razpis«. Upoštevale se bodo samo popolne vloge, posredovane s priporočeno pošto, prispele v predpisanem roku. Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni v 8 dneh po končanem postopku imenovanja.