Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 58/2009 Ob-6221/09 , Stran 2369
Na podlagi 14. in 31. člena Statuta Varstveno delovnega centra Tolmin in Zakona o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 3/07, ter sklepa Sveta zavoda z dne 24. 8. 2009, Svet zavoda Varstveno delovnega centra Tolmin objavlja razpis za direktorja/direktorico Varstveno delovnega centra Tolmin. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSU – Uradni list RS, št. 3 z dne 12. 1. 2007). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listami. 2. Predložiti mora program dela VDC Tolmin. 3. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ne bo obravnaval. 4. Mandat direktorja traja 5 let. 5. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Svet Varstveno delovnega centra Tolmin, Rutarjeva ulica 18, 5220 Tolmin, s pripisom: »Razpis za direktorja«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.