Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Ob-6289/09 , Stran 2361
in sicer: – člana uprave (m/ž) za področje trženja, prodaje in operativnega vodenja, – člana uprave (m/ž) za področje ekonomike in financ. Natančnejšo razdelitev področij dela si uprava v skladu s Statutom uredi sama s poslovnikom. Eden od obeh članov uprave bo opravljal tudi funkcijo namestnika predsednika uprave. Kandidati, ki se nameravajo prijaviti na razpisani delovni mesti morajo poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba, – najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih mestih na področju ekonomike in financ, – ali na področju prodaje in trženja ter pristaniške ali sorodne prometno logistične dejavnosti, – strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog, – znanje slovenskega jezika, – znanje angleškega jezika. K pisnim prijavam z življenjepisom (CV), morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – kopijo diplome, – potrdila oziroma dokazila o delovnih izkušnjah na področju ekonomike in financ, – ali potrdila oziroma dokazila o delovnih izkušnjah na področju prodaje in trženja ter pristaniške ali sorodne prometno logistične dejavnosti, – potrdilo o znanju slovenskega jezika (samo za tuje državljane), – pisno izjavo kandidata, da ni okoliščin, ki bi po določbah 255. člena Zakona o gospodarskih družbah, nasprotovale njegovemu imenovanju. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za dobo 5 let, za čas trajanja mandata. Od kandidatov se pričakuje, da bodo v življenjepisu (CV) navedli tiste okoliščine in dejstva ter reference, zaradi katerih bi lahko nadzorni svet družbe ocenil primernost in pričakovano uspešnost kandidata, kakor tudi ustrezne strokovne in vodstvene izkušnje, ki ga kvalificirajo za razpisano področje dela. Nadzorni svet si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Navodila za odpošiljanje prijav Pisne prijave z življenjepisom in dokazili morajo kandidati vložiti v posebno zaprto ovojnico z listinami in dokazili iz tega razpisa, z obveznim pripisom: »Javni razpis za upravo Luka Koper, d.d. – Ne odpiraj!«. Zaprto ovojnico kakor zgoraj nato vložijo v drugo ovojnico, ki jo naslovijo na: Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., Taborska 13, 1290 Grosuplje, z obveznim pripisom »Luka Koper«. Pisne prijave je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko najkasneje do 30. 9. 2009. Družba vrača priložena dokazila in listine prijavljenih kandidatov na izrecno zahtevo v sami prijavi.