Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 430-656/2008/66 Ob-6253/09 , Stran 2353
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-656/2008, za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce ter Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 23/09, pod objavo št. 2465/09, z dne 27. 3. 2009, ter v Uradnem listu RS, št. 33/09, pod objavo št. 3432/09, z dne 30. 4. 2009 (sprememba) in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve: 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito v Azilnem domu Sklop 2: Financiranje programa, ki bo zagotavljal informiranje in pravno svetovanje tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito Sklop 3: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje tečajev slovenskega jezika v Azilnem domu Sklop 4: Financiranje programa, ki bo zagotavljal ugotavljanje ranljivosti in nudenje pomoči ranljivim osebam s posebnimi potrebami in delo z njimi Sklop 5: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje kreativnega preživljanja prostega časa Sklop 6: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Mariboru Sklop 7: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani Sklop 8: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi oseb z mednarodno zaščito Sklop 9: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Ljubljani Sklop 10: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Mariboru Sklop 11: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje psihosocialne pomoči ranljivim osebam s posebnimi potrebami Sklop 12: Financiranje programa, ki bo zagotavljal seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo Sklop 13: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje učnih pomoči Sklop 14: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Ljubljani Sklop 15: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Mariboru Sklop 16: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Celju Sklop 17: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Velenju, Novi Gorici, Novem mestu, Jesenicah, Sežani in Izoli, 3. Izid javnega razpisa po posameznih sklopih oziroma podsklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa Za sklop 1: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito v Azilnem domu je izbrana vloga prijavitelja Arx d.o.o., v vrednosti 200.036,00 EUR. Za sklop 2: Financiranje programa, ki bo zagotavljal informiranje in pravno svetovanje tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito je izbrana vloga prijavitelja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, v vrednosti 116.279,59 EUR. Za sklop 3: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje tečajev slovenskega jezika v Azilnem domu je izbrana vloga prijavitelja Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje, v vrednosti 23.904,08 EUR. Za sklop 4: Financiranje programa, ki bo zagotavljal ugotavljanje ranljivosti in nudenje pomoči ranljivim osebam s posebnimi potrebami in delo z njimi je izbrana vloga prijavitelja Arx d.o.o., v vrednosti 62.228,00 EUR. Za sklop 5: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje kreativnega preživljanja prostega časa je izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, v vrednosti 11.427,40 EUR. Za sklop 6: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Mariboru je izbrana vloga prijavitelja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, v vrednosti 1.212,24 EUR. Za sklop 7: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani je izbrana vloga prijavitelja Mens Mentis Murska Sobota, v vrednosti 1.780,00 EUR. Javni razpis za sklop 8: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi oseb z mednarodno zaščito ni uspel. Za sklop 9: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Ljubljani je izbrana vloga prijavitelja Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana, v vrednosti 8.991,72 EUR. Za sklop 10: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju Slovenskega jezika v Mariboru je izbrana vloga prijavitelja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, v vrednosti 11.306,96 EUR. Za sklop 11: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje psihosocialne pomoči ranljivim osebam s posebnimi potrebami je izbrana vloga prijavitelja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, v vrednosti 7.557,80 EUR. Za sklop 12: Financiranje programa, ki bo zagotavljal seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo je izbrana vloga prijavitelja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, v vrednosti 12.388,18 EUR. Za sklop 13: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje učnih pomoči je izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, v vrednosti 18.302,56 EUR. Za sklop 14: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Ljubljani je izbrana vloga prijavitelja Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana, v vrednosti 4.558,05 EUR. Za sklop 15: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Mariboru je izbrana vloga prijavitelja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, v vrednosti 4.462,10 EUR. Za sklop 16: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Celju je izbrana vloga prijavitelja Grad – Gost d.o.o., v vrednosti 40.691,92 EUR. Za sklop 17: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Velenju, Novi Gorici, Novem mestu, Jesenicah, Sežani in Izoli je izbrana vloga prijavitelja Mens Mentis Murska Sobota, v vrednosti 85.050,00 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se programi financirajo: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do 15 zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, za sklopa 16 in 17 pa s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.