Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

Št. 0146/2009 Ob-5185/09 , Stran 1863
Na podlagi 21. in 26. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1121 Ljubljana, Svet agencije objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Na javni natečaj se lahko prijavijo kandidati/ke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba; – najmanj deset let delovnih izkušenj; – strokovnjak na področju dela agencije; – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje tujega jezika; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence; 5. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njemu poleg formalne izobrazbe in opisa delovnih izkušenj, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer: – poznavanje področja dela javne agencije; – poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev; – poznavanje tujega jezika. Kandidat bo imenovan za dobo 5 let. S kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, za 5 let, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Kandidati/ke naj svoje prijave pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1121 Ljubljana. Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja in napisom: »Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja JAPTI«. Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Nepravočasne in nepopolno označene vloge bodo izločene in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega direktorja. Informacije o pogojih za prijavo na javni natečaj daje: Tatjana Dokl, področna sekretarka Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, po tel. 01/53-09-836.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti