Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

SV 1413/09 Ob-4600/09 , Stran 1655
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-1413/09 z dne 4. 6. 2009, je bila nepremičnina stanovanje št. 9 v izmeri 112,75 m2, ki se nahaja v III. nadstropju objekta, s shrambo št. 9 ter parkirnim mestom št. 38, vse na naslovu Slomškova ulica 35, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 2979 in parc. št. 2983, obe k.o. Tabor, last zastavitelja Raščan Mateja, rojenega 29. 10. 1976, stanujočega Kocljeva ulica 12, Murska Sobota, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 26. 5. 2008, sklenjeno med njim kot kupcem ter Lebar Pulić Simono, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5.200.000,00 EUR s pripadki, napram dolžniku Delo Revije d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost