Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

SV 450/09 Ob-4598/09 , Stran 1655
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 450/09 z dne 28. 5. 2009, je bil poslovni prostor, v skupni neto izmeri 125,60 m2 v prvi etaži (kota 000) v Stanovanjskopreskrbovalnem centru v Kranjski Gori, Naselje Slavka Černeta 33, Kranjska Gora, stoječega na parc. št. 432/12 in 432/16, k.o. Kranjska Gora, last zastavitelja Marjana Ranca, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 2006, sklenjena med prodajalcem Autocommerce d.d., zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 1.300.000,00 EUR, s končnim rokom vračila 30. 9. 2019, skupaj s pp, v korist zastavne upnice Posojilnice Bank Podjuna registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Dobrla vas/Eberndorf, Pliberška cesta 6, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900587, vse do dokončnega poplačila terjatve.