Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Ob-4553/09 , Stran 1630
Svet zavoda Dom starejših Hrastnik na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših Hrastnik in sklepa 18. seje sveta zavoda z dne 8. 6. 2009 razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž). Pogoji za zasedbo delovnega mesta so opredeljeni v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2). Mandat direktorja traja pet let. Kandidati naj pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in predlogom programskih smernic za delo zavoda pošljejo v roku deset dni po objavi razpisa na naslov: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik, s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo poslane zadnji dan roka priporočeno po pošti. Prepozno prispelih in nepopolnih vlog svet zavoda ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.